Skip to content

Testa Bizzcoo
i sex månader - gratis

Skapa arbetssätt som förenklar för tillväxt ta tid

Konsultbolag som satsar på tillväxt och redan från början arbetar strukturerat, har större möjlighet att minimera växtvärk när bolaget växer. Att parallellt både växa och lära sig ett effektivare arbetssätt kan tid.

Därför erbjuder vi Bizzcoo gratis i sex månader för att verkligen få till en hållbar förändring. Vi kallar erbjudandet Bizz Grow. 

 

Erbjudande:

Testa Bizzcoo 6 månader gratis

Bizzcoo  möjligheten till konsultbolag med mellan 10 - 50 konsulter att förbättra och förenklar sitt arbetssätt. 
 
  • Under sex månader använda Bizz Profile och Bizz Planner gratis för 10 konsulter*.
  • Tre coachmöten med fokus på t ex tillväxt, kompetensstrategi, effektivisering.
  • CV-mall anpassat för ditt bolag utan extra kostnad.
  • On-boardning för alla - 3 möten under 14 dagar. 

Boka ett demomöte

Ta chansen att i lugn och ro arbeta in nya arbetssätt. Anmäl ert intresse i formuläret och vi sätter upp ett demomöte.

Erbjudandet gäller till den 30 september 2022.

 
Growth ambitions
 
* Har du fler än 10 konsulter, blir de första 14 dagarna helt gratis och därefter betalar ni bara för den 11:e konsult och uppåt. Exempel från dag 15: Är ni 10 konsulter blir rabatten 100%. Är ni 20 konsulter blir det 50% rabatt i 6 månader, eller är ni 50 konsulter blir det 20% osv.

Erbjudandet gäller för konsultbolag med mellan 10-50 konsulter eller underkonsulter vid ingången av de sex månaderna. 
Erbjudandet gäller för uppstart under 2022, anmäl intresse före 30 september.

Boka ett intromöte och
testa Bizz Grow